Inhoudstafel:

I. Asanas, Bhandas, Mantras, Mudras, Pranayama

II. Yogi Bhajan, Master Kundalini Yoga

III. Guru Dev Singh, Master Sat Nam Rasayan®  

IV. Kundalini Yoga Lifestyle:

 • Sadhana

 • Tandenpoetsen

 • Haarverzorging

 • Slaap

 • Hydrotherapie of koude douches

 • Afdekken van het hoofd

 • Kleding en projectie / het dragen van wit

 • Yoga dieet

 

I. AsanaS/Bhandas/mantras/

mudras/pranayamA

 

1. Asanas

 

Yoga_14.jpg

Asanas, ook wel bekend als lichaamshoudingen, gecombineerd met de ademhaling, mudra (handpositie), oog-focus, mantra, en lichaamssloten of bhanda's, zijn, volgens de traditie van Kundalini yoga, zodanig ontworpen om je lichaam, geest en ziel te beïnvloeden.

In Kundalini yoga gebruiken we slechts enkele houdingen die hetzelfde zijn als bijvoorbeeld de alombekende Hatha yoga. Tijdens een Kundalini yogales beschrijven we de poses of asana's mondeling -we gebruiken zelden de Sanskrietbenaming- en de houdingen zijn bijna altijd voorzien van een demonstratie of, in een begeleidend boek bijvoorbeeld, van een afbeelding. De specifieke volgorde van de verschillende Kundalinihoudingen vormt dan ook de basis voor de zogenaamde Kundalini yoga 'kriya'.

 

De effecten van asanas

Elke asana op zich is in wezen ook een kriya, een oefening, zelfs een meditatie, of een verbinding met energiestroom, en een zelfdiagnose-instrument voor wie Kundalini yoga beoefent.

- Asana als oefening:

 • Isoleert specifieke spieren

 • Oefent specifieke druk uit op punten of lichaamsdelen om de klier- en orgaanfuncties te verbeteren.

 • Herstuurt, zuivert, of verbetert je bloedsomloop

Asana als meditatie:

 • Genereert een speciale link en vormt een basis tussen lichaam en geest

 • Laat emotionele balast en blokkades los die gestimuleerd worden door de asana

- Asana als verbinding op energiestroom: opent energiebanen tussen meridianen

- Asana als zelf-diagnose tool: 

Signalen van plezier of ongemak/pijn geven de conditie aan van de spieren, klieren, en/of emoties. Je gaat door verschillende stadia als je je aanpast aan de effecten van de Kundalini yogahoudingen. In het begin voel je je vaak ongemakkelijk. Als je de poses aanhoudt, begint het nadien beter aan te voelen. De asana begint dan een natuurlijke plaats in jou te vinden. Je geeft dan een nieuwe vorm aan je bewuste en onbewuste patronen. In Kundalini yoga ligt de nadruk niet op het perfectioneren van de fysieke houding, wat de Hatha yoga juist wel beoogt, maar wel op de ervaring en de effecten ervan. Wat je ook denkt dat jouw fysieke beperkingen zouden kunnen zijn, er is voor jou een plaats in Kundalini yoga.

Hoeken en driehoeken in asanas.
Onthoud dit: de hoeken die we met ons lichaam kunnen maken door bijvoorbeeld onze armen of benen op een bepaalde hoogte te plaatsen, bvb.: 30°, 60°, 90°,... t.ov. de vloer, heeft, afhankelijk van de positie, een andere invloed op de stroom van energie.

 

2. Bandhas

Het openen van de Stroom van Kundalini Energie

De bandhas, of lichaamssloten, regelen de prana en apana, de genererende en eliminerende energieën, tijdens de beoefening van Kundalini Yoga.  Het mengen van deze twee energieën opent de energiestroom in het centrale energiekanaal, de Sushmuna, langs de ruggengraat, die zachtjes en op een gecontroleerde manier de kundalinienergie opwekt. Door een voortdurende beoefening, en verdieping van de bandhas, worden de systemen in het lichaam gereinigd, hersteld en verfijnd door de circulatie van Kundalini Energie.

Het creëren van hydraulische druk

De primaire functie van de bandhas of lichaamsloten is innerlijke kracht creëren voor het openhouden van de sushmuna en tegelijkertijd, een hydraulische druk creëren om de energie vrij te laten bewegen binnenin dat kanaal. De Sushmuna is een spiritueel kanaal, maar zijn fysieke tegenhanger is de wervelkolom. Het is van primair belang om de integriteit en de uitlijning van de wervelkolom te behouden, zodat dit kanaal geopend kan blijven. Bandhas zijn niet alleen krachtige maatregelen om af ten toe een energiegolf te creëren, maar zijn ook subtiel interne contracties die consistent kunnen worden toegepast om de ruggegraat in een correcte staat te houden.

Juiste uitlijning en vrijgave van spanning

Door een of meerdere van de bandhas te gebruiken, kunnen we bewust een intern frame construeren dat de correcte uitlijning van de wervelkolom creëert en ondersteunt in gelijk welke houding we aannemen. Door een juist gebruik van een bandhas intern frame, gaat ons verbeterde lichaamshouding uitsluitend die spieren in spanning zetten die het meest geschikt zijn om om de positie te houden. Daardoor zijn we in staat om onnodige spanningen in de rest van het lichaam los te laten.

Deze technieken consolideren de effecten van de Kundalini Yogabeoefening en regelen de prana binnenin de fysieke en energetische kanalen ter bevordering van genezing, energie, en algehele versterking van het menselijk lichaam.

De vier belangrijkste lichaamsloten:

 • Nek Lock (Jalandhar Bandh)

 • Root Lock (MulBandh)

 • Diafragma Lock (Uddiyana Bandh)

 • Great Lock (MahaBandh)

 

Mantras

“Mantras are not small things, mantras have power. They are the mind vibration in relationship to the Cosmos. The science of mantra is based on the knowledge that sound is a form of energy having structure, power, and a definite predictable effect on the chakras and the human psyche.”

— Yogi Bhajan

Mantra is het gebruik van geluid om het bewustzijn te beïnvloeden. 

‘man’ betekent geest en ‘trang’ betekent golf of projectie.

Alles in deze wereld, tot op subatomaire niveau, is constant in beweging, trilling. Hoe dichter het materiaal, hoe langzamer het beweegt; vaak is de trilling zo traag of zo snel dat we het niet kunnen opmerken met onze directe zintuigen. Deze trilling is pure energie.

Geluid en trillingsfrequentie

Er is een trillingsfrequentie die overeenkomt met alles in het universum. Geluk of verdriet, vreugde of spijt zijn trillingsfrequenties in de geest. Wanneer we een mantra chanten kiezen we ervoor om de positieve kracht op te roepen die deze bijzondere lettergrepen inhouden. Of het nu voor welvaart, rust van de geest, het verhogen van intuïtie, of enig andere mogelijke voordelen inherent aanwezig in mantra’s is, simpelweg door het zingen ervan, zetten we trilling in beweging, dat een effect zal hebben. Het maakt niet echt uit of we de betekenis van de geluiden begrijpen of niet.

Het zingen van mantra produceert specifieke trillingsfrequentie in het lichaam. De geluiden en gedachten geproduceerd door het lichaam en de geest stralen van jou uit. De trillingsfrequentie van een mantra trekt aan wat je vibreert. Je bent als een magneet en trekt de trillingen aan datgene wat jij uitzendt.

Bovendien, wanneer je chant en je trilling in beweging zet, gebeurt er nog iets anders. Dit is echt belangrijk. Er zijn vierentachtig meridiaanpunten, of drukpunten in je gehemelte van je mond. Elke keer als je spreekt, stimuleer je hen en hun bijbehorende klieren en organen, met je tong. En elke keer als je een mantra zingt, tik je volgens een bepaald volgorde, ritme, en positie die een chemische reactie in de hersenen en in het lichaam initiëert. Het is alsof je een elektronisch, geautomatiseerd beveiligingssysteem in je mond hebt. Raak de juiste code op je gehemelte aan en je krijgt toegang tot de hersenen en je binnenkamers naar hoger bewustzijn!

Naad Yoga & hoe mantra werkt

In aanvulling op de term 'mantra,' zal je ook het woord Naad horen in verband met Kundalini Yoga mantra's. Naad betekent "de essentie van geluid." Het is een bepaalde trilling, een grondfrequentie die komt uit een gemeenschappelijke bron of geluidsstroom, genaamd: sound current. Het is de universele code achter taal en dus achter de menselijke communicatie.

Naad is de lijm of MEDIUM dat de kleine ik, het individu verbindt, met de Grote Ik, het Universele Zelf. Het is de trillingsharmonie waardoor Infinity kan worden ervaren. Naad Yoga is gebaseerd op de ervaring van hoe geluidstrillingen invloed hebben op je lichaam, geest en ziel door de beweging van je tong, mond, en veranderingen in de chemische stoffen in je hersenen.

We kunnen bewustzijn veranderen door de chemische samenstelling van de vloeistoffen in de hersenen te veranderen. Er zijn vierentachtig meridiaanpunten op het gehemelte van de mond van een mens. Men kan het gehemelte met de tong voelen en de verschillende oppervlakken ervaren. Er zijn twee rijen meridiaanpunten op het gehemelte en op het tandvlees achter de boventanden. De tong stimuleert deze meridiaanpunten, en op hun beurt stimuleren zij de hypothalamus, die de pijnappelklier doet pulseren. Wanneer de pijnappelklier pulseert, creëert dit een puls in de hypofyse. Wanneer dit gebeurt bij de hypofyse, gaat het volledige kliersysteem afscheiden. Zodoende wordt de chemische samenstelling van de hersenen gebalanceerd, en iemands kijk op het leven gaat automatisch veranderen.

De toestand van de Mind, de geest, de persoonlijkheid, en de kracht om te projecteren vanuit ons authentieke zelf, is verbonden met het gebruik van ons woord.

“If your words have the strength of the Infinite in them and are virtuous, and you value them, you are the greatest of the great. If you do not value your words, you have no value. Your own word is your value as a human being.”

— Yogi Bhajan

 

Mudras

_MG_1355.JPG

Handen zijn meer dan alleen functioneel; ze zijn een energie-kaart van ons bewustzijn en onze gezondheid. Elk deel van de hand komt overeen met een bepaald deel van het lichaam en met verschillende emoties en gedragingen. Door het buigen, kruisen, stretchen, en het aanraken van de vingers en handpalmen, kunnen we effectief praten met lichaam en geest. De positie die de hand aanneemt heet een mudra en is een techniek voor het geven van een duidelijke boodschap aan het mind-body energiesysteem.

Net zoals letters worden gecombineerd op diverse wijze om verschillende woorden te vormen, zo ook kunnen de vingers een reeks van mudra's vormen. 

 
_MG_1390.JPG

Een van de meest voorkomende mudras is: 

Prayer Pose (Pranam Mudra)

Hoe: De palmen van beide handen en vingers raken mekaar volledig. De bovenkant van de duimen wordt tegen het borstbeen gedrukt.

Effect: neutraliseert de positieve zijde van het lichaam (rechts, zon, mannelijk) met de negatieve zijde (links, maan, vrouwelijk) van het lichaam.

Er is een hele wetenschappelijke verklaring voor het gebruik van de Pranam Mudra (Prayer Mudra). Er is een polariteit in het lichaam tussen de rechterzijde, de pingala, en de linkerzijde, de ida. Als je de rechter- en linker hand samenbrengt, neutraliseer je de positieve en negatieve polariteit van het elektromagnetische veld en creëer je een neutrale ruimte in dit veld. De positie van de knokkels van de duimen - in de inkeping van het borstbeen – is een reflexpunt voor de nervus vagus, een van de belangrijkste zenuwen naar de pijnappelklier aan de voorkant van het lichaam. Deze druk zorgt ervoor dat de pijnappelklier en de hypofyse onmiddellijk gaan afscheiden, en creëert een resonantie in de hersenen die overgaat van een normaal ritme naar een meditatieve staat. Hierdoor komt iemand’s intentie vanuit het hart.

 

Pranayama

Adem is de plaats om te beginnen

Het eerste en het laatste wat we doen in dit fysieke leven is ademen. Naast zuurstof, stikstof en koolstofdioxide, bevat de adem PRANA, de levenskracht. We worden regelmatig aangeleerd dat we zonder zuurstof niet kunnen leven; hetzelfde geldt voor prana, de vitale kracht die de geest, het lichaam en het bewustzijn energie geeft.

Principes om te onthouden

 • Je snelheid van je ademhalingen en je gemoedstoestand zijn onafscheidelijk.

 • Hoe langzamer je ademt, hoe meer controle je hebt over je geest.

 • De geest volgt de adem, en het lichaam volgt de geest.

 • De adem is een fundamentele tool voor de Kundalini Yoga student. De gemiddelde snelheid van de ademhaling voor de meeste mensen is ongeveer zestien keer per minuut. Wanneer de snelheid van de ademhaling verhoogt, of als het snel en onregelmatig wordt, wordt ook de geest verstoord en onstabiel.

 

Adem en Geest Connectie

Waarom of hoe controleert de adem de geest? Wanneer je geest rustig, meditatief, en onder je controle is, zal de snelheid van je ademhaling langzaam, regelmatig, en rustig zijn. Door langzaam en aanhoudend te ademen zal je geest kalmeren. Als je de snelheid van je ademhaling verandert, zal je gemoedstoestand veranderen. Van alle positieve veranderingen die een persoon kan maken, is het leren om diep en volledig te ademen waarschijnlijk de meest effectieve tool voor het ontwikkelen van een hoger bewustzijn en voor het verbeteren van gezondheid, vitaliteit, en verbondenheid in iemands leven.

Kundalini Yoga maakt gebruik van een breed scala van pranayama, door met behulp van ademhalingstechnieken verschillende staten van bewustzijn, ontspanning en welzijn te creeren en te beheren.

 

II. Yogi Bhajan

&  

HET Waterman TIJDPERK"

 

Y o g I  B H A J A N

A Teacher for Ages

 

Yogi Bhajan bracht Kundalini Yoga voor het eerst naar het Westen in 1968. Hij onderwees meer dan 8.000 klassen en inspireerde duizenden mensen om vol te houden en te leven in hun excellentie. Hij is nog in leven in zijn teachings en zijn begeleiding is er voor iedereen die zich afstemt op zijn subtiele aanwezigheid. Hij heeft een erfenis van hoop, inspiratie, en technologie nagelaten voor toekomstige generaties en de verheving van de mensheid.

 

Yogi Bhajan, geboren als Harbhajan Singh Puri, 26 augustus 1929, in het deel van India dat Pakistan werd in 1948, was de zoon van een arts. Hij bracht zijn jeugd door in een bevoorrechte omgeving, in privé-scholen en tijdens de zomers in het exclusieve Dalhousie berggebied van Himachal Pradesh. Als jonge knaap ging hij naar een katholieke kloosterschool.

Toen hij een Amerikaans staatsburger werd in 1976, veranderde Yogi Bhajan zijn naam wettelijk in Harbhajan Singh Khalsa Yogiji.

Toen hij slechts acht jaar oud was begon hij zijn yoga opleiding bij een verlichte leraar, Sant Hazara Singh, die hem op de leeftijd van zestien en een half uitriep tot Master van Kundalini Yoga.
 
Tijdens de onrust van de partitie in 1947, op de leeftijd van 18, verliet hij zijn dorp van 7000 mensen, in de buurt van wat nu Lahore Pakistan is, door 325 mijl te voet te gaan naar het veilige New Delhi, India, waar hij met alleen zijn kleren op zijn rug is aangekomen. De verplaatste indiërs kregen huizen toegewezen in India en al snel kon hij zijn opleiding bij Punjab University verder zetten, waar hij uitblonk in debatvoering en een steratleet was in zowel hockey als voetbal. Zijn tegenstanders gaven hem zelfs de naam "Chinese muur".

Nadat hij was afgestudeerd; diploma economie, begon hij te werken bij de Indiase Regering Service, India's Internal Revenue Department, en superviseerde hij de oprichting van het IRS-gebouw in New Delhi. Kort daarna verhuisde hij naar de douane-afdeling en werd het hoofd van de douane op de internationale luchthaven Palam (nu bekend als de luchthaven Indira Gandhi van New Delhi).

Yogi Bhajan is getrouwd met Inderjit Kaur in 1952. Ze kregen twee zonen, Ranbir Singh en Kulbir Singh, en een dochter, Kamaljit Kaur.

Gedurende zijn academische carrière en rijksdienst bleef hij yoga onderwijzen aan alle mensen uit alle lagen van de bevolking.

In september van 1968, verliet hij India om naar Canada te reizen om yoga te onderwijzen in Toronto University. Hij had enkel een aanbevelingsbrief van Sir James George, een Canadese Hoog Commissaris in New Delhi, die zijn leerling was geweest. Na twee maanden in Canada verbleven te hebben, vloog hij naar Los Angeles voor een weekend bezoek. Aangekomen in Los Angeles, voor Yogi Bhajan vrijwel onbekend terrein, ontmoette hij een aantal jonge hippies, de spirituele zoekers van die tijd, en onmiddellijk begreep hij dat de ervaring naar het hogere bewustzijn dat zij probeerden te vinden via drugs, kon bereikt worden door het beoefenen van de wetenschap van Kundalini Yoga , door tegelijkertijd ook hun zenuwstelsel te versterken.

Hij doorbrak de eeuwenoude traditie van geheimhouding, en begon de ‘heilige’ wetenschap van Kundalini Yoga in het openbaar te onderwijzen. Met de yogische-wetenschappen van yoga, meditatie, yoga-filosofie, en de liefdevolle aanvaarding, gaf hij de zogenaamde "Baby Boomers" een effectief alternatief voor de heersende drug cultuur. Hij noemde het de "3HO" (Healthy, Happy, Holy) manier van leven.

Na een bescheiden start, gaf hij eerst les aan het East West Cultureel Centrum en daarna in een student meubelzaak in West Hollywood. "De Yogi" was als een magneet. Studenten stroomden naar zijn lessen. Al snel gaf hij les aan hogescholen en universiteiten, met inbegrip van Claremont en UCLA, en aanvaardde hij ook de uitnodigingen om les te gaan geven in andere steden.

In juli van 1969 werd de non-profit 3HO stichting (Healthy, Happy, Holy Organization) opgericht in Californië. De 3HO dienst aan de mensheid wordt aangeboden via Kundalini Yoga, meditatie en de wetenschap van Humanology die het fysieke welzijn verbetert, evenals het verdiepen van het spiritueel bewustzijn.

Onder zijn begeleiding, als directeur van de Spiritueel Opleiding, kwam 3HO over hele wereld als paddestoelen uit de grond , tot 300 centra in 35 landen. In 1994 werd 3HO lid van de Verenigde Naties als een NGO (niet-gouvernementele organisatie) in consultatieve status (Roster) bij de Economische en Sociale Raad, ter vertegenwoordiging van vrouwenkwesties, bevordering van de mensenrechten en het verstrekken van onderwijs in alternatieve systemen van de geneeskunde.

Yogi Bhajan reisze onvermoeibaar door in de jaren zeventig en tachtig, om te onderwijzen, te verheffen, en verlichting te brengen bij iedereen die hij tegenkwam. Zijn belangrijkste boodschap was: "It is your birthright to be Healthy, Happy and Holy.”

Geïnspireerd en gemotiveerd door zijn woorden en door zich te houden aan de praktijken die hij onderwees, creëerden studenten muziek, kunst en poëzie als gevolg van de universele wijsheid die hij deelde. Meer dan 200 boeken zijn geschreven op basis van zijn leer, evenals een schat aan cd's, video's, schilderijen en sculpturen. Zelf schreef hij meer dan 30 boeken, waaronder "The Yogi Bhajan Library of Teachings", "Furmaan Khalsa", "Masters Touc"h, en "Mind and Its 81 Facets".

Hij werd de Mahan Tantric (enige, levende Master of White Tantric Yoga in die tijd; momenteel hebben we zelfs geen levende Master of White Tantric Yoga) in 1971. Hij gaf workshops in steden over de hele wereld. In 1987 transformeerde hij deze workshops op video, en noemde deze "Renew to be New" cursussen, die zullen afgespeeld worden over de hele wereld.

In 1973 richtte Yogi Bhajan 3HO SuperHealth op, een opmerkelijk succesvol drugs rehabilitatie programma, met een mix van de bewezen oude yoga wijsheid van het Oosten met de moderne technologie van het Westen. SuperHealth werd geaccrediteerd door de Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization en kreeg de hoogste onderscheiding. In 1973 onderscheidde het zich in de top 10% van alle behandelprogramma's in de VS.

In 1989 ontmoette Yogi Bhajan toenmalig president Mikhail Gorbatsjov en vestigde een  verslavingszorg programma in Rusland op basis van het 3HO SuperHealth model. Momenteel wordt er een proefproject van Superhealth gevormd door de deelstaatregering Punjab in India.

Trouw aan zijn eerste commitment, "Ik ben niet gekomen om studenten te verzamelen, maar om leraren te trainen," heeft de Internationale Kundalini Yoga Teachers Association en KRI (Kundalini Research Institute) nu lerarenopleidingen over de hele wereld.

Yogi Bhajan, de belichaming van een zeldzame combinatie van spirituele en down-to-earth praktische wijsheid, bleef steeds dezelfde persoon zowel thuis, in de preekstoel, op het podium, de woonkamer, of zittend in het gras in een park, in het onderwijzen en opleiden van mensen uit alle lagen van de samenleving. Zijn expertise en invloed breidde uit naar gebieden van de communicatie, de geneeskunst, het bedrijfsleven, religie en overheid.

Als trouwe vriend en mentor van de senatoren, congresleden en gouverneurs ongeacht politieke voorkeur, promootte hij spiritueel bewustzijn op alle vlak. Eveneens als vurig pleiter van wereldvrede en religieuze eenheid ontmoette hij, de Siri Singh Sahib, wereldleiders van alle geloofsovertuigingen om de dialoog aan te moedigen, met inbegrip van paus Paulus VI, Johannes Paulus II, de Dalai Lama, en twee aartsbisschoppen van Canterbury. In 1995 ontving hij de Courage of Conscience Award van de Peace Abbey in Sherborn, Massachusetts.

In 1971, bij de viering van het Life Music Festival in New Orleans, deelde hij het podium met Swami Satchidanda en Swami Vishnudevananda. Hij nam deel aan vele interreligieuze forums en conferenties, waaronder het World Parliament of Religions. In de vroege jaren '70 hielp hij bij het organiseren van de eerste vergadering van de Ways 'in San Francisco en was mede-oprichter van de Unity of Man Conference. Hij werd co-voorzitter van de World Fellowship of Religions in 1974. Hij diende mee in de raad van bestuur van de American Council of Executives in Religion en was lid van de Interreligous Council van Zuid California, the Rotary Club, en de Los Angeles World Affairs Council.

In juni 1985 richtte hij de eerste International Peace Prayer Day Celebration in New Mexico. Deze jaarlijkse dag van muzikaal feest en interreligieus gebed trekt enkele duizenden deelnemers, waaronder vooraanstaande nationale en internationale leiders van religie, politiek, en de mensheid. Diegenen die geëerd worden op dit evenement en subsidies hebben gegeven voor het leiden in het verspreiden van het woord van vrede zijn: Grandmothers for Peace en de Gesundheit! Institute.

Yogi Bhajan, afgestudeerd in de economie aan de Punjab Universiteit (1952) en een slimme ondernemer, moedigde zijn studenten aan om hun eigen bedrijf te starten. Een van de eerste was, Yogi Tea, en bracht zijn beroemde recept in de mainstream, en het is nu een van de toonaangevende theebedrijven in de gezondheid/voedingsmarkt in de VS en Europa.

Hij was een betrouwbaar management consultant voor 14 bedrijven wereldwijd, vertegenwoordigd in diverse industriën zoals oa de gezondheid/voedingsmiddelen markt (KIIT-Gouden Tempel Foods), INFORMATICA (Zon en Son), en veiligheidsdiensten (Akal Veiligheid). Hij leidde zakelijke seminaries en is auteur van verschillende boeken om de aspirant-ondernemer te begeleiden, evenals de ervaren manager.

Hij was een voorvechter van de vrouwenrechten, en geloofde dat het de vrouwen zijn die de ruggengraat van de samenleving vormen, en sinds 1972, toen hij het eerste jaarlijkse vrouwen kampen inhuldige, onderwees hij technologie om ‘chicks into eagles’ te veranderen.'

Yogi Bhajan is de vader van de ‘science of Humanology’. In 1980 behaalde hij zijn Ph.D. met zijn proefschrift getiteld "Communication: Liberation of Condemnation".

Rechtstaand is hij zes voet drie (+- 1m93), en zijn krachtige en dynamische aanwezigheid domineert elke bijeenkomst. Onbevreesd, uitgesproken en toch bescheiden, kon hij zowel charmant en intimiderend zijn als de gelegenheid zich voordeed. Zijn openhartige aanvaardbaarheid door iedereen, samen met een compromisloos aandringen naar excellentie, maakte hem tot een formidabele leraar.

Zijn motto: "If you can't see God in all, you can't see God at all".

Zijn credo: "It's not the life that matters, it's the courage that you bring to it". Zijn uitdaging naar zijn studenten toe, "Don't love me, love my teachings. Become ten times greater than me" 

Hoewel Yogi Bhajan zijn fysieke vorm heeft verlaten (06/10/2004), vroeg hij zijn studenten, en degenen die hem kenden, zijn “Homecoming” te vieren. Het licht van zijn spirituele essentie blijft al degenen die hij liefhad zegenen, en dat is het hele menselijke ras.

 

"HeT Waterman TIJDPERK"

 

Yogi Bhajan kwam naar het Westen tijdens de tegen cultuurbeweging van de late jaren 1960 en 1970. Voor het eerst in de geschiedenis, deelde een meester de oude, geheime wetenschap van Kundalini Yoga vrij en open. De tegencultuur initiëerde het begin van een ingrijpende evolutie in het menselijk bewustzijn. Deze evolutie van het bewustzijn zal zich verderzetten in de toekomst, tijdens, wat wordt genoemd, "The Aquarian Age”; Het Waterman-tijdperk." Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan geeft mensen praktische tools om door deze ongelooflijke shift te bewegen en het te integreren.

Het Waterman tijdperk begon op 11 november 2011, 11/11/11. We kunnen overal om ons heen bewijzen zien van hoe de horizon van de menselijke geest aan het groeien is. Ruimteschepen vliegen naar andere planeten, landen op hun oppervlak, om informatie terug te sturen naar het volledige menselijke ras. Het internet heeft een cyberruimte gecreëerd dat werkelijk onbegrensd is in omvang en ervaring. De menselijke geest verwerkt meer informatie in één dag dan de mensen moesten verwerken tijdens een heel leven in de jaren 1700. De eisen aan de menselijke geest en het zenuwstelsel zijn nog nooit zo groot geweest als de dag van vandaag.

Om te voldoen aan deze eisen, beginnen mensen een sensory systeem te ontwikkelen dat hen in staat stelt te evolueren naar intuïtieve en multi-facet wezens. Echter, evolutie is een tricky proces en niet iedereen zal in staat zijn om de verandering mee te maken. Yogi Bhajan zei vaak dat datgene wat werkte in het verleden, in de toekomst niet meer zal werken. Diegenen die de Shift niet kunnen maken, zullen flippen en uit elkaar vallen. Hij onderwees Kundalini Yoga, zodat mensen technieken zouden hebben om het sensory systeem bewust te ontwikkelen. Hij moedigde Kundalini Yoga beoefenaars aan om teacher te worden, zodat ze kunnen dienen en anderen healen.

De leer van Yogi Bhajan’s over het Aquariustijdperk is enorm en veelomvattend. Als hij een lezing over dit onderwerp gaf, zei hij vaak dat mensen hem pas de komende 500 tot 1000 jaar zullen begrijpen. Omwille van dit feit heeft 3HO heeft een hele microsite gewijd met als onderwerp het Aquariustijdperk. Daar vind je lezingen van Yogi Bhajan, kriya's, meditaties en artikels geschreven door leden van de gemeenschap over dit actueel en belangrijk onderwerp.

We nodigen je uit de rijkdom en de kennis van Yogi Bhajan over de toekomst van het menselijk ras te verkennen, en hoe je jezelf kan voorbereiden om er deel van uit te maken.

 

De Self Sensory Human van het Aquarius Tijdperk

Wat is een Sensory Human?

De ontwikkeling van het Self-Sensory Systeem is een van de belangrijkste thema’s geweest van de latere lezingen van Yogi Bhajan. De menselijke geest verwerkt meer informatie op één dag dan de mensen moesten verwerken tijdens hun hele leven in de jaren 1700. Mensen zullen "op” geraken, meer verstoord zijn, niet in staat zijn veel te verdragen, niet veel tolerantie hebben, en zeer argumentatief zijn. " Als we geen discipline hebben, zullen we niet in staat zijn om met de intense energie van deze tijden om te gaan.

Om te voldoen aan deze eisen, evolueren mensen naar een sensory systeem dat hen toelaat te leven als intuïtieve, multi-facet wezens. Terwijl we een subtiele gevoeligheid in ons wezen ontwikkelen  zullen we een gevoel van volledigheid in onszelf ervaren en de energie, die we ooit gebruikten om onze zelf-ervaren beperkingen te compenseren en validatie van buitenaf te krijgen, zal beschikbaar worden om aan te trekken wat we nodig hebben om een unieke bijdrage aan de wereld te leveren. Als we een gevoel van onze eigen identiteit neerzetten, zal ons lot ons geopenbaard worden.

We kunnen ons zintuiglijk systeem, sensory system, cultiveren door bewust verbinding te maken met onze ademhaling, het versterken van ons zenuwstelsel, het activeren van ons klierensysteem, het balanceren van onze emotionele en het kanaliseren van onze mentale energie naar een intuïtief bewustzijn. 

Vraag: Waarom lijkt het dat de tijd sneller dan ooit lijkt te gaan?

Yogi Bhajan: "Je denkt, denkt, denkt de hele tijd. Je vertraagt niet voldoende genoeg om te ervaren wat er gebeurt in elk moment. Dan, zonder dat je het beseft, raast de tijd voorbij . "(Waterman Times, voorjaar 2003)

Voldoende bewust zijn om op te merken, stil genoeg zijn om te luisteren, en spontaan genoeg zijn om te handelen, kan de sleutel tot het cadeau zijn dat het leven ons biedt; om te leven in elk moment. Het waarmaken van onze meditatieve oefening kan ons van de eendimensionale staat van reageren met onze vijf zintuigen verplaatsen naar de multidimensionale ervaring van reageren met ons zesde zintuig.

De 5 Sutra's van het Waterman Tijdperk

“In this time Piscean values are giving way to Aquarian values. The difference between the two is very simple. Piscean values work from the ego, creating boundaries. Aquarian values have no boundaries; they are Infinite. Aquarian consciousness takes you inside your soul, so that you can relate to the soul in all.”

— Yogi Bhajan

Een nieuw tijdperk vraagt zijn eigen woorden om naar te leven. Yogi Bhajan, Master van Kundalini Yoga en spiritueel leraar van duizenden mensen, deelde vijf principes die hij de Vijf Sutra's van het Aquariustijdperk noemde. Ze zijn zo eenvoudig en duidelijk en ze zijn diep en transcendent.

Sutra's zijn, letterlijk en figuurlijk, "draden" die leven samenrijgen. Het zijn woorden om naar te leven. De Yoga Sutra’s van Patanjali hebben de wereld al duizenden jaren in hun perfecte wijsheid gesteund. Astrologen hebben vastgesteld dat de tijd ons om de tweeduizend jaar achteruit beweegt, via de astrologische tekens, naar een nieuw tijdperk. In eenvoudige taal betekent dit dat we momenteel het Vissentijdperk hebben afgemaakt en verhuisd zijn naar het tijdperk van de Waterman. Elk tijdperk heeft zijn eigen thema, zijn eigen axioma.

De Vijf Sutra's van het Aquarius Tijdperk:

 • 2013: 1st Sutra: "Recognize that the Other Person is You."

 • 2014: 2nd Sutra: "There is a Way through Every Block."

 • 2015: 3rd Sutra: "When the Time is on You, Start, and the Pressure will be Off."

 • 2016: 4th Sutra: "Understand through compassion or you will misunderstand the times."

 • 2017: 5th Sutra: Vibrate the Cosmos. The Cosmos shall clear the path."

 

III. Guru Dev Singh KHALSA

 

Guru Dev Singh Healer

&

Sat Nam Rasayan® Master

Hij wordt geprezen in Amerika en Europa als een van de grootste genezers van deze tijd. Vanuit de hele wereld komen mensen naar hem toe om door hem genezen te worden en om van hem te leren te genezen. Guru Dev Singh heeft, voor meer dan een kwart eeuw, de oude Maya, Tolteken en Curandero tradities van Mexico met Kundalini Yoga en Yoga Healing gecombineerd. Zijn centrum in Rome, Italië, staat bekend voor het opleiden van enkele van de beste genezers in Europa.

Guru Dev Singh is een groot man van morele gestalte en mededogen. Hij is een Sikh en discipel van Yogi Bhajan, en werd geboren in Puebla, Mexico in 1948. Hij voelde de roep om de inheemse tradities van zijn land te studeren, die zich in de jaren 1960 en 1970 begon te verspreiden en populair onder de jongeren werd en die vandaag nog steeds een bepaalde macht uitoefenen.

Een Totonaca indio koos hem als discipel en leerde hem om te zien. "Te zien" betekent in staat zijn de kosmologische betekenis van de werkelijkheid te zien door de relatie te begrijpen tussen alle dingen die in het universum bestaan. In de Mexicaanse Totonaca traditie gebeurt onderwijs in stilte: de student "volgt" de leraar overal waar die gaat tot inzicht is verworven.

Guru Dev Singh begon Kundalini Yoga te beoefenen in 1971. In 1976 ontmoette hij Yogi Bhajan en in 1978 begon hij met het leren van Sat Nam Rasayan onder de hoede van Yogi Bhajan via de traditionele methode van stilte. De les werd geleerd door dicht bij de leraar, Yogi Bhajan, te zijn via de methode van stilte door te praten over binnenlandse zaken, politiek of het bedrijfsleven.

Op deze manier wist Yogi Bhajan precies wat en hoeveel zijn student aan het leren was. Op een zekere dag, ging de staat van bewustzijn van Guru Dev Singh door een verandering en werd hij verbonden met de “Sacred Space”. Yogi Bhajan begreep dit onmiddellijk en stopte met lesgeven. Beiden wisten wat er gebeurd was, maar spraken er vele jaren niet over.

In 1981 ging Guru Dev Singh over tot het Sikh leven en gaf gedurende vele jaren Sat Nam Rasayan healings. In 1988 sprak Yogi Bhajan voor het eerst terug met hem over de ervaring van de verbinding met de “Sacred Space” en vroeg aan Guru Dev een school op te richten zodat hij de healingmethode mondeling kon onderwijzen. Guru Dev Singh verhuisde naar Rome en gaf daar zijn eerste proefles.

In 1992 reisde Yogi Bhajan naar Rome en informeerde Guru Dev Singh dat hij voortaan verantwoordelijk zou zijn voor het behouden van de naam en “Lineage” van Sat Nam Rasayan. Guru Dev Singh nam de rol van meester op zich en werd een deel van de “Golden Chain”. Op die bewuste dag verklaarde Yogi Bhajan dat de methode officieel bekend zou worden als: "Sat Nam Rasayan".

“What is healing? Look at this Sat Nam Rasayan: does Guru Dev Singh give you a massage and all that? All he does is put his hand on you. Sometimes he doesn’t even touch you. Actually it is the “Sat Naam” which does the healing. You don’t see God working.”

— Yogi Bhajan

 

IV. Kundalini Yoga Lifestyle

for a Healthy Happy & Holy Lifestyle

 

Een van de eerste zaken die Yogi Bhajan onderwees was dat het ieder mens zijn geboorterecht is om gezond, gelukkig en heilig te zijn (to be healthy, happy and holy).

Yoga_4.jpg

Er is een yogische kunst en wetenschap voor alle aspecten van het menselijk leven. Er is een yoga-manier van opstaan, slapen, eten, ademen, je tanden poetsen, een douche nemen, communiceren, kinderen opvoeden, etc… . Elk aspect van het leven heeft een verlichte, efficiënte en effectieve manier om uit te voeren. Yogi Bhajan bestudeerde en beheerste deze technische en spirituele kennis in India, en bracht dit als geschenk naar het Westen.

De 3HO lifestyle-de Kundalini Yoga lifestyle-is een yoga en levensstijl voor gezinnen, voor mensen die te maken hebben met de dagelijkse uitdagingen en stress van werk, gezin, bedrijfsleven, en relaties. Het is helemaal niet nodig om te gaan leven op een bergtop of in een grot en je af te zonderen.

Het beoefenen van Kundalini Yoga, wat ons bewustzijn gaat verruimen, zal een invloed hebben op elk aspect van ons leven. In de loop der jaren gaf Yogi Bhajan richtlijnen over hoe de Kundalini stromend te houden gedurende de dag gewoon door het maken van enkele eenvoudige veranderingen in ons dagelijkse routine. Bijvoorbeeld, het nemen van koude douches, het dragen van wit, yoga-dieet,… zijn simpele gewoonten die we kunnen ontwikkelen. Deze gewoonten hebben een enorme impact op ons bewustzijn en vitaliteit.

 

INHOUDSTAFEL:

 • Sadhana

 • Tandenpoetsen

 • Haarverzorging

 • Slaap

 • Hydrotherapie of koude douches

 • Het afdekken van het hoofd

 • Kleding en projectie / het dragen van wit

 • Yoga dieet

 

Sadhana

“What is sadhana? It’s a committed prayer. It is something which you want to do, have to do, and which is being done by you. Sadhana is self-enrichment. It is not something which is done to please somebody or to gain something. Sadhana is a personal process in which you bring out your best.”

— Yogi Bhajan

Surjhee 2016.jpg

Sadhana betekent dagelijkse spirituele oefening. Het is hét fundament van alle spirituele inspanning. Sadhana is je persoonlijke, individuele en spirituele inzet. Het is de belangrijkste tool die je gebruikt om aan jezelf te werken om je doel in je leven te bereiken. Het kan alleen of in een groep worden gedaan. Sadhana is, wat je ook doet, consequent je eigen bewustzijn wissen, zodat je je kunt verhouden naar de oneindigheid in jezelf. Vooraleer je jezelf elke dag met de wereld confronteert, doe jezelf een plezier, tune-up je zenuwstelsel en stem je af op je hoogste innerlijke zelf. Om je op alle vlak te beschermen, zal het onder andere oefening, meditatie en intentie (prayer) inhouden.

Tijdens, wat de "ambrosial hours" wordt genoemd (de twee en een half uur vóór zonsopgang), wanneer de zon op een hoek van zestig graden staat ten opzichte van de aarde, krijgt de energie die je in je sadhana steekt, maximale resultaten. Je wereld is stiller. Het is makkelijker om te mediteren en je te concentreren voordat de drukte van de dag begint. Als je absoluut niet vroeg kan opstaan om sadhana te doen, doe het dan op een later moment! Sadhana op eender welk tijdstip van de dag of nacht zal je altijd voordeel opleveren.

Ontwikkel een regelmatige sadhana en je neemt controle over je leven. Ontwikkel een diepe sadhana en je opent de deuren van ervaring. Leg jezelf de discipline op om je elke ochtend af te stemmen op je hogere zelf en je beslissingen en je leven worden origineel; je leven zal de handtekening van je ziel dragen; je uitstraling zal de betekenisvolle intimiteit van het Oneindige in elk moment weerspiegelen. Dompel jezelf in de vreugde van de overwinning door iedere dag met een krachtige sadhana te starten en zo wordt elke uitdaging een opportuniteit.

 

Tandenpoetsen

Een tandarts zal je alle voordelen vertellen van tandenpoetsen om je tanden en tandvlees gezond te houden. Een yogi zal instemmen en geeft je zelfst meer redenen om je tanden te poetsen en je "monkey glands" te reinigen voor je algehele gezondheid.

"Monkey Glands"

Gedurende de nacht verandert je mond in een broedmachine voor bacteriën: warm, vochtig, en gezellig. In zo’n omgeving hebben bacteriën een orgie en ze vermenigvuldigen zich als gekken. De gezelligste plek voor de bacteriën zijn twee gebieden in de keel dat Yogi Bhajan "monkey glands" noemt.

Tenzij je je eerst ontdoet van die giftige ophoping van bacteriën ‘s morgens als je opstaat, zal je het inslikken bij de eerste slok die je neemt. Dus, om te voorkomen dat je jezelf vergiftigt, gebruik je tandenborstel en borstel de root van je tong totdat je van die ziekteproducerende slijm gaat kokhalzen zodat je het kan uithoesten. Een ander voordeel van kokhalzen is, dat je ogen ervan gaan tranen, wat helpt bij het behoud van het gezichtsvermogen.

Tandpoeder

Voor het reinigen van de tanden en het poetsen van de tong om het te kokhalzen te stimuleren, gebruik je het volgende samentrekkend poedermengsel:

1 deel zeezout
2 delen kaliumaluin

Kaliumaluin is ook effectief voor het voorkomen van tandvleesontsteking. Je kan het mengsel bewaren in een herbruikte glazen pot. Giet een beetje in de palm van je hand, maak vervolgens je tandenborstel nat en dompel het erin. Je kan eindigen met je favoriete tandpasta als je dat wenst.

 

Haarverzorging

God gave us long hair for a purpose, and He gave it to every human because God wants us to crown ourselves, to have all 26 parts of our skull in a situation so the solar polarity of our skull and brain is entitled to our infinite energy. He created us for that.
— Yogi Bhajan

Haar groeit op vrijwel alle plaatsen op het menselijk lichaam, en in de yogawetenschap, dient het het doel in elk gebied energie aan te trekken en het te beschermen. Zorg dragen voor je haar als een geschenk en als bron is een andere, nuttige yogatool voor een dagelijks, spiritueel leven.

Functie

Haar dient meerdere functies voor de mens: 

• Behoudt het elektromagnetisch veld van het lichaam, en fungeert als antennes voor je aura.

• Het haar is meestal overvloedig aanwezig waar belangrijke klieren functioneren (bijvoorbeeld wenkbrauwen, onder de armen), die hormonen en de gehele elektromagnetische lichaamsgezondheid beïnvloeden.

• De baard van een man bedekt de pranische zenuw in de kin, die gecontroleerd wordt door de maan. Zonder het haar, kan het mannelijke zenuwstelsel niet met deze energie omgaan, terwijl het vrouwelijke zenuwstelsel dit wel kan.

• Verzamelt fosfor en vitamine D van de zon.

• Concentreert zonne-energie in de pijnappelklier wanneer het haar in een rishi dot is opgestoken op de top van het hoofd.

• Merk op dat het haar over het voorhoofd dragen de overdracht belemmert van licht naar de pijnappelklier door de poreuze botten van het voorhoofd.

• Wanneer je je haar niet knipt, gaat de enorme energie en materialen nodig om nieuw eiwitrijk haar te laten groeien naar de hersenen en andere functies van het lichaam.

• Niet-geknipt haar bevordert het stijgen van de Kundalini energie.

Q & A met Yogi Bhajan

Vraag: De meeste Kundalini Yogastudenten laten hun haar groeien. Is dit nodig?

Antwoord:  Nee, je kan oefenen met alle haarlengtes, maar het haar was de eerste techniek om de Kundalini-energie te doen stijgen. Wanneer het haar op zijn natuurlijke volle lengte is en opgerold voor mannen over de voorste fontanel en voor vrouwen over de achterste fontanel, trekt het pranische energie aan in de wervelkolom. De kracht van deze neerwaartse positieve energie zorgt ervoor dat de Kundalini energie gaat stijgen om evenwicht te behouden.

Eigenlijk is het haar zo belangrijk dat het woord voor bewustzijn, kundalini, is afgeleid van kundal wat betekent "een opgerolde vlecht van het haar van de geliefde."

Zorg

Yoga-behandeling van je haar zorgt ervoor dat het jou en je hogere doel optimaal zal dienen.


• Ongeknipt haar verzamelt prana en fungeert als een filter en een schild.

• Inclusief haren van over het hele lichaam (bijvoorbeeld: hoofd, benen, oksels, gezicht, enz.).

• Merk op hoe je je voelt als je haar zijn natuurlijke lengte heeft bereikt. Ja, dit kan een grote verandering zijn en dit kan even duren!

• Kammen met een houten kam (of natuurlijke borstel) neutraliseert de statische elektriciteit, distribueert natuurlijke oliën, en houdt de haren ontward.

• Het kammen van het haar naar beneden kalmeert en verzacht.

• Het kammen van het haar omhoog geeft energie en verkwikt.

• Gebruik deze effecten in jouw voordeel! Kam je haar als je een “pick-me-up” nodig hebt of om te ontspannen.

• Maak er een gewoonte van je haar te kammen gedurende 5 minuten 's ochtends en' s avonds.

• Voorafgaand aan het douchen, masseer je haar en hoofdhuid krachtig met olie (amandelolie is aanbevolen)

• Wikkel het in met een dikke doek (zodat je je kleren niet verknoeit).

• laat het zitten voor een uur of twee en was daarna je haar zoals gewoonlijk.

• Voor een extra behandeling, meng yoghurt en een geur in de olie voordat je je haar masseert.

• Stel je haar, hoofd, en je schedel bloot aan de zon ten minste eenmaal per week.

 

SLAAP

Het doel van de slaap is om het lichaam en de geest te laten rusten, te herstellen, te regenereren en aan zelf-healing te doen. Je moet uitgerust, fris en alert wakker worden en klaar om de dag te beginnen. Is dit zo bij jou?

 
Over slaap

Er zijn vier fasen van de slaap:

 1. In slaap vallen. Vaak is dit het stadium dat gelijk staat met woelen, draaien, en je zorgen maken. Dit is een grote verspilling van tijd en energie.

 2. Lichte droom of "mijmering" staat

 3. Droomtoestand. Er wordt gezegd dat de avonturen die je ervaart terwijl je droomt nemen tot tien keer meer energie vragen dan wanneer ze gebeuren terwijl je wakker bent.

 4. Diepe, droomloze slaap, je ademt langzaam en gestaag. Dit is het enige stadium dat verjongend werkt en je energie oplaadt. Volgens de yogi’s duurt deze fase twee en een half uur.

Veel yogi's geloofden dat als de drie onnodige fasen van de slaap worden verminderd of weggenomen, dan zou je een stuk minder tijd nodig hebben in bed. Wanneer je adem niet langzaam en gestaag is, zoals gebeurt in de droom stadium, kan de slaap eigenlijk je zenuwstelse afbreken. Voor de meesten onder nemen  duurt het een tijdje om in en uit de diepe slaapstand te komen. Vanuit yogisch perspectief kan vijf en een half uur slaap voldoende zijn in plaats van de acht of tien uur dat we denken nodig te hebben.


De voorbereiding van je slaapruimte

Het aanpassen van je slaapkamer is de perfecte plek om een goede nachtrust te beginnen.

• Haal een stevige matras dat voor jou werkt om je wervelkolom goed te ondersteunen en om je zenuwstelsel te ontspannen.

• Richt je bed oost-west zodat het over het noord-zuid magnetische veld van de aarde te snijdt. Je persoonlijke energie kan overweldigd worden als het in dezelfde richting als het magnetisch veld van de aarde is georiënteerd. Je wordt moe en humeurig wakker.

• Overweeg om inspirerende muziek of affirmaties te spelen in je slaapkamer, non-stop, vooral terwijl je slaapt. Je kunt het volume erg laag (nauwelijks hoorbaar) houden en het zal toch nog invloed hebben op je onderbewustzijn.

Voorbereidingen voor slaap

Volg deze suggesties bijvoorbeeld één uur voor het slapen gaan.

• Zorg ervoor dat je gezweet en gelachen hebt tijdens de dag. Zo niet, maak een wandeling voor het slapen gaan (en lach tijdens de wandeling!)

• Vermijd een zware maaltijd vlak voor het slapen gaan.

• Poets je tanden (zie tandenpoetsen sectie).

• Borstel je haar naar beneden en, heb je lang haar, vlecht het zodat het netjes blijft tijdens de nacht (zie haarverzorging en functie sectie).

• Drink een glas, of twee, water. Uitdroging kan de slapende geest verstoren. Het is oké als je wakker wordt en je naar de badkamer moet om te gaan plassen.

• Was je voeten met koud water om je zenuwstelsel klaar te maken voor ontspanning (zie Hydrotherapie sectie)

• Doe een paar Kundalini Yoga oefeningen zoals Life-Nerve-stretch, brughouding, en schouderstand.

• Oefen de "How to Sleep Conquer" kriya.

• Lees iets inspirerend, mediteer, en/of doe een intentie(s) of prayer.

• Voetmassage ... ahhhhhhh.

In slaap vallen

Voer deze stappen uit als je in bed ligt. Zodra de ademhaling regelmatig en langzaam wordt, heb je de kans om snel door de voorbereidende fasen van de slaap te gaan en bijna onmiddellijk de diepe, droomloze slaaptoestand te bereiken, en het energieverslindende droomstadium volledig te vermijden.

• Neem al je zorgen, problemen, ideeën en wikkel ze in een pakket, en zet ze op een plank in je geest gelabeld G.O.D. Je zal versteld staan hoeveel ervan zijn verdwenen, opgelost of verbeterd wanneer je wakker wordt.

• Stel je mentale timer in om je wakker te maken in de ochtend. Ja, je onderbewustzijn heeft een bijzonder gevoel voor tijd en zal reageren op jouw instructies.

• Ga op je buik liggen, en draai je hoofd zodat je rechterwang je kussen raakt. Dit opent automatisch je linker neusgat en brengt verkoeling, rustgevende en kalmerende energie.

• Doe de lange, diepe ademhaling door beide neusgaten.

• Blokkeer je rechter neusgat met je hand en ga door met de lange, diepe ademhaling door het linkerneusgat.

• Zodra je je slaperig voelt, draai op je rug, of je zij of je favoriete slaaphouding.

• Blijf de lange, diepe ademhaling toepassen tot de slaap.

 

Hydrotherapie of koude douches

 

Een van de meest essentiële zaken in de voorbereiding van de ochtendsadhana en een goede gezondheid is een koude douche. Ja, koud. Het proces heet hydrotherapie of Ishnaan. Er zijn véél meer voordelen aan verbonden dan enkel een schoon lichaam.

Waarom KOUD?

In slechts een paar minuten open je je haarvaten, stimuleer je je bloedsomloop, wordt je wakker en versterk je je hele zenuwstelsel.

Wanneer het koud water je lichaam raakt, haast al het bloed zich naar de organen. Het bloed stroomt naar de organen om ze te beschermen en warm te houden. Dit is een automatisch zelfverdedigingsmechanisme. Terwijl het bloed naar binnen beweegt, spoelt het het capillaire bloedvatensysteem. Op deze manier krijgt het capillaire systeem van het lichaam een krachtige work-out. Volgens Yogi Bhajan openen koude douches de haarvaten en zuivert het van gifstoffen op het diepste niveau van het lichaam.

Koude douches stimuleren het lichaam op een zodanige manier dat de bloedcirculatie enorm verbetert en de organen reinigt. Dit, op zijn beurt, houdt je huid stralend en de samenstelling van je bloed jong en gezond. Het stimuleert ook gezonde afscheiding van het klierensysteem en versterkt het zenuwstelsel.

Hoe?

- Volg deze stappen voor de eerste overwinning van elke dag:

• Masseer uw lichaam met een kleine hoeveelheid olie. Amandelolie is een echte aanrader. Het bevat veel mineralen. Je zal niet vettig aanvoelen na het douchen. Als het nat is, wordt de olie door de huid opgenomen.

• Draag een katoenen short of boksershort die je dijen bedekt. Zorg ervoor dat het los zit, zodat het een luchtzak rond je dijen vormt. Vermijd strakke, polyester atletische shorts. Het short beschermt het dijbeen bot dat de calcium-magnesium-balans in je lichaam regelt.

• Zet de koude waterstroom aan. Beweeg in en uit het water enkele malen, terwijl je voortdurend je lichaam masseert totdat het water niet meer koud aanvoelt (echt waar!).

• Voel je vrij en chant een overwinningschreeuw (Wahe Guru!) Of gebruik een andere mantra zoals Ang Sang Wahe Guru (God is in elk deel van mij).

• Begin met de uiteinden van je lichaam - voeten en handen, armen en benen.

• Ga langzaam als je een hoge bloeddruk hebt of problemen met de heupzenuw.

- Dames nemen het volgende in acht:

• Masseer je borsten om de bloedsomloop te stimuleren naar dat gebied en de gifstoffen te verwijderen.

• Neem geen koude douches wanneer je menstrueert.

• Ben je zwanger, geef de baby niet langer dan drie minuten een koude douche en na de zevende maand stop je volledig met het nemen van koude douches.

• Droog je stevig af met een ruwe handdoek en laat je lichaam stralen.

Voel je je al niet gemotiveerd, gewoon door het lezen van deze beschrijving? Een koude douche kan ook een beetje intimiderend zijn. Het kan helpen om ervoor te zorgen dat de badkamer warm is (zet je verwarming aan of laat eerst warm water stromen om stoom te creeren). Als je echt geen volledige koude douche wil nemen, was tenminste je handen, ellebogen, gezicht, oren en voeten met koud water. Bovenal, wees lief voor jezelf.

Iemand vroeg Yogi Bhajan of het nemen van eerst een warme douche, en dan eindigen met koud water ook mocht. Hij antwoordde: "Dat is hetzelfde als het eerst eten van veel junkfood en daarna een gezonde maaltijd nemen." Als je echt van warme douches houdt, heerlijk toch :-) . Neem ze dan ’s avonds of op een ander tijdstip van de dag bijvoorbeeld voor het baden van je huid en haar. De ochtenddouche is voor het stimuleren van je bloedsomloop, je zenuwstelsel en het klierensysteem.

!!! Neem geen koude douche als je ziek bent, koorts hebt, of reuma, of hart-en vaatziekten hebt.

When the marrow in the blood does not have the faculty to change itself, then it cannot be changed. The only last chance is that you can transplant it. That’s why people who do not take cold showers have arthritis, bone problems, marrow problems and artery problems. Every problem in the body is a result of your capillaries not opening and not getting flushed every day. Your glandular system is the guardian of your whole system.
— Yogi Bhajan
When you take a cold shower, the blood from inside hits the outside to cover the attack. In that fast moment, it opens the capillaries. When the capillaries are open, they feed your glands and when your glandular system is well-fed, it secretes. The chemistry of your blood becomes perfect. That gives you the capacity to act, think, know; and it gives you grit, stamina
— Yogi Bhajan
 

Het afdekken van het hoofd

Savitri 17082017.jpg

Tijdens een les Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan, is de kans groot dat de teacher en veel van de studenten hun hoofd bedekken met een sjaal, muts of tulband.

Methoden

Yogi Bhajan heeft ons geleerd dat het haar levend is en een energiefunctie heeft. We trainen onszelf om bewust en meester te worden van onze subtiele energieën en daarom adviseert hij ons om het hoofd en het haar met een katoenen doek of tulband te bedekken.

Het dragen van een hoofdbedekking stelt je in staat om je zesde center, de Ajna Chakra, te bevelen. Hoofdbebedekking stabiliseert het cerebrale gedeelte en de 26 delen van de hersenen die vergrendeld zijn met het zenuwstelsel en het elektromagnetische veld. Het afdekken van het hoofd zorgt voor een focus van het functionele circuit van de linker- en rechterhersenhelft, en stemt het neurologisch systeem af. Het gehele hoofd moet bedekt moet worden en niet alleen de kruinchakra.

Tulband als technologie

Hoofdbedekking van welke aard dan ook zijn nuttig voor een meditatieve oefening. Tulbanden in het bijzonder zijn geschikt voor het behouden van de energie binnenin, en voor het creëren van een meditatieve focus op het derde oogpunt (Brow Point). Daarnaast voorziet de tulband in een mooi craniale aanpassing. Sommige Kundalini Yoga teachers dragen een tulband of hoofdbedekking enkel en alleen voor deze redenen.

De schedel bestaat uit kleine botten die voortdurend bewegen, al is het maar enkel micromillimeters, en de mate waarin zij bewegen heeft een impact op het niveau van kalmte of angst. Het afdekken van het hoofd geeft een gevoel van afscherming en focus tijdens het beoefenen van yoga of voor het het uitvoeren van werk dat helderheid van geest vereist. Het helpt letterlijk: "het bij elkaar houden van je hoofd."

Het voordeel van een tulband is dat bij de wikkel van de 5 tot 7 lagen stof, de slapen bedekt worden, die elke beweging of variatie in de verschillende delen van de schedel voorkomt. Een tulband geeft je een automatische craniale zelf-aanpassing. Je kan betalen voor een craniale aanpassing, of je kan gratis een tulband binden!

 

Kleding en Projectie / het dragen van wit

Yoga_68.jpg

Hoe je je kleedt is een persoonlijke keuze. Wanneer je ervoor kiest om je te kleden met gratie, waardigheid, bescheidenheid, en elegantie, kan het een tool worden voor je eigen bewustzijn om jezelf op te liften en voor het creëren van een effectieve projectie.

Vergroot je Aura

Elke dag kan je je aura vergroten, en je openheid en neutraliteit versterken door het dragen van waardige kleding die wit of ivoor zijn, en gemaakt van katoen, zijde of wol.

Het dragen van de kleur wit vergroot je aura en creëert een krachtige interface tussen jou en je omgeving. Het spectrum van het lichtenergie dat de kleur wit maakt bevat de energieën van alle kleuren. Door het dragen van wit, zijn alle kleuren beschikbaar ter ondersteuning en verbetering van je aura en de acht chakra's.

Natuurlijke vezels fungeren als energiegeleiders. De vezels werken in op je omgeving en voeren prana naar binnen en filteren de negatieve of chaotische energie eruit.

Yogi Bhajan over het dragen van wit

We dragen wit, want het is een eenvoudig en wetenschappelijk feit dat elk deeltje of materiaal een aura heeft van één voet en een half (+- 45 cm). Elk dier heeft een drie en een halve voet aura (+- 1 m). Ieder mens heeft een negen voet aura (+- 2,75 m). En als we katoen en wit dragen, geeft deze kleurentherapie ons een extra voet aura.

Ik vertrouw erop dat mijn studenten zich correct gedragen. In het geval ze zich echter als beesten gedragen, zullen ze nog steeds een marge hebben. Dat is waar het allemaal om draait. Je moet een natuurlijke vezel dragen en je moet wit aandoen. Het is pure kleurentherapie en het heet "aura kleurentherapie".

We namen deze kleur aan vanwege onze achtergrond en om onze ontwikkeling te ondersteunen. Wij vragen je om wit te dragen, opdat je zou weerspiegelen wat buiten jou is en je je naar binnen keert. Dat is wat witte kleren voor jou kunnen doen.

Als je helemaal in het wit gekleed bent, het hele gezicht weerspiegelt dit, dan is het heel moeilijk om intiem te worden. Het dragen van wit eist dat de andere persoon met jou op een hoger niveau omgaat, want die persoon moet zich diep concentreren om verder te gaan.

Het moeilijkste op deze planeet is om wit te dragen van top tot teen; maar het is ook de beste therapie. Sommige mensen denken dat dit een grap is. We halen geen grap uit, met niemand. We dragen geel. We dragen blauw. We kennen deze kleuren, en we kennen hun reactie. Zit in je eigen living met een gele tulband op en vervolgens een witte. Je zal het verschil voelen. Kleuren creëren een oncontroleerbare actie in je onderbewustzijn van inspiratie, productiviteit en uitbreiding. Kleuren hebben een buitengewoon effect op je bewustzijn.

We wilden een zeer snelle, progressieve, spirituele en technische methode ontwikkelen voor alle kleuren, dus hebben we de één kleur van de zeven kleuren aangenomen, en dat is wit. Voor jou is wit slechts een kleur, maar voor mij betekent het de totale balans van zeven kleuren.

Wat jij kiest om te dragen moet gebaseerd zijn op jouw persoonlijke ervaring, want het is écht voor jou. Niet omdat iemand anders denkt dat je het zou moeten dragen, of omdat je op een bepaalde manier wil overkomen om aandacht te krijgen, of om een act neer te zetten.

Het is een voorrecht om er altijd goed uit te zien, en om altijd royaal over te komen. Zie er goed uit omdat je goed bent. Zie er koninklijk uit omdat je in je bewustzijn koninklijk bent. Laat je kleding je pure zelf-identiteit projecteren.

Projectie en impact

Elegante, witte kledij maakt je zichtbaar voor de mensen. Het geeft je impact en projectie. De enige manier waarop je verbinding kan maken met iemand, zodat ze zich jou herinneren, is als je impact met je projectie hebt. Wit kan je projectie en je energie veel meer vergroten dan wanneer je je kleedt zoals iedereen. Wanneer je kleding een weerspiegeling is van je eigen verbintenis met je innerlijke waarheid, creëert dit een subtiele communicatie met andere mensen. De impact en projectie zegt tegen iemand, "Deze persoon is anders. Ik heb behoefte om met deze persoon te praten. Misschien kan deze persoon mij helpen."

We willen anderen dienen. We willen in staat zijn anderen te beschermen. Hoe kan je dienen of beschermen als andere mensen niet eens weten dat je er bent? Je moet zichtbaar zijn. Dat vergt moed. Het vereist dat je je veilig voelt je zelf te zijn en dat je geniet van wie je bent in relatie tot je hogere zelf. Dan kan je dienen en beschermen vanuit de kern van je eigen zuiverheid en bewustzijn.

 

Yoga-dieet


Yogi Bhajan moedigde zijn studenten aan een gezonde yoga levensstijl te volgen. Het yoga-dieet dat hij aanmoedigt bevat algeheel, eenvoudig, vers en voedzaam voedsel. Het yoga-dieet bevat geen vlees, vis, gevogelte of eieren. Je kan alle eiwitten, vitaminen en mineralen die je nodig hebt tot je nemen, zonder dit te moeten eten.

Een yoga-dieet is een uitgebalanceerde combinatie van:

 • Fruit

 • Noten

 • Groenten

 • Granen

 • Peulvruchten

 • Zuivelproducten (behalve eieren)

Hele, verse, onbewerkte en voedzame voeding geeft je energie en kracht. Als je dieet bestaat uit voedzame en ondersteunende voedingsmiddelen en je eet enkel wat je weet dat je kunt verteren, dan ben je op weg naar een healthy, happy and holy life.

Over Zuivel

Zuivelproducten -behalve eieren- staan op de lijst. Dit komt omdat wanneer je Kundalini yoga en Breath of Fire (vuurademhaling) oefent, je slijmt neigt te verwijderen. Slijm houdt de luchtwegen gesmeerd en beschermt de membranen. Het kan nodig zijn om je systeem aan te vullen met een bepaalde hoeveelheid slijm, wat melkproducten stimuleren. Als je allergisch bent voor koemelkproducten, probeer dan geitenmelk producten, die zijn makkelijker te verteren.

Sattvic, Rajasic en Tamasic voeding

Je bent wat je eet. Als je vrij bent om een rustig, contemplatief leven te leiden, dan is een sattvic dieet perfect. Voor diegenen die een meditatieve geest willen behouden, maar ook leven en werken in de wereld, dan is een dieet bestaande uit sattvic en sommige rajasic voeding het beste. Voor diegenen die veeleisende disciplines beoefenen, zoals Kundalini Yoga of martial arts, rajasic voeding is noodzakelijk, samen met sattvic voeding. Voor al deze levensstijlen, kan je tamasic voedsel beter vermijden.

- Sattvic: duidelijkheid en lichtheid

Sierlijk, rustig, gedisciplineerd, intuïtief, gevoelig. De meeste groenten en fruit, zonnevoeding, en aardevoedsel.

- Rajasic:  Kracht en wilskracht

Actief, positief, veeleisend. Stimulerende kruiden en specerijen, veel aardevoedsel.

- Tamasic: functioneel naar behoefte en instinct

Impulsief, saai, boos, verward. Vlees, vis, gevogelte, eieren, alcohol, bedwelmende drugs.

 

Vata, Pitta en Kapha Doshas

Ayurveda, de oude holistische zustergezondheidswetenschap van yoga, erkent dat gezondheid een toestand is van een balans tussen lichaam, geest en bewustzijn. In de oudheid werd voedsel beschouwd als een geneesmiddel. De principes van GEZOND ETEN waren alom bekend en de geneeskrachtige eigenschappen van voeding en kruiden werden gebruikt om onevenwichtigheden (ziektes) te herstellen.

Eén van de meest belangrijke aspecten van het systeem van Ayurveda is de tridoshas, of krachten die lichamelijke en geestelijke gezondheid genereren en onderhouden.

Vata (lucht):

ondersteunt het lichaam en is afkomstig van elke vorm van fysieke beweging in het lichaam. Het controleert de geest en zintuigen en zorgt voor het verwijderen van afvalstoffen.

Pitta (gal):

verantwoordelijk voor de spijsvertering, warmte, het spijsverteringsvuur, en de vorming van het bloed.

Kapha (slijm):

voedt en smeert het lichaam, onderhoudt seksuele potentie, en verleent geestelijke balans aan het individu.

The purpose of all our efforts is simply to extend your awareness in your consciousness so you can have this foundation in experience and a base in positive habits. Then you can smoothly plan your life to any extent you like. You can radiate creativity and Infinity in all aspects of your life. That is the practical result of yoga. It is the capacity and right to live a healthy, happy, and holy life. That is why we called our yoga family 3HO.
— Yogi Bhajan